Scop

Scop

A A

Asociaţia este o organizaţie nepatrimonială, neguvernamentală, apolitică şi independentă, având un scop profund cultural şi instructiv-educativ. Scopul acţiunilor sale este asigurarea manifestării „Cluj-Napoca 2021 – Capitală Culturală Europeană”. În acest sens, va pregăti dosarul de candidatură şi va depune toate diligenţele pentru atingerea obiectivului.

Mai exact, Asociaţia va elabora programul manifestării, va planifica evenimente din cadrul acesteia, urmând să pună în practică toate măsurile necesare pentru derularea ei, coordonând-o şi asigurând totodată colectarea de fonduri necesare pentru organizare, realizare şi promovare. Asociaţia va activa şi după anul 2021 pentru sprijinirea şi dezvoltarea activităţilor culturale în folosul comunităţii.

Obiective

Obiectivele Asociaţiei stabilite în vederea îndeplinirii misiunii asumate pentru realizarea scopurilor propuse sunt următoarele:

  1. Va pregăti programul manifestării „Cluj-Napoca 2021 – Capitală Culturală Europeană”;

  2. Va planifica evenimente din cadrul acestei manifestări;

  3. Va organiza acţiuni pentru promovarea evenimentului în mass media; va încheia parteneriate media în vederea prezentării proiectelor Asociaţiei, susţinerii acţiunilor întreprinse şi promovării activităţilor realizate;

  4. Va asigura punerea în practică a măsurilor necesare pentru derularea manifestării „Cluj-Napoca 2021 - Capitală Culturală Europeană” prin organizarea de simpozioane, festivaluri, întreceri sportive etc.;

  5. Va coordona atragerea de sprijin din partea tuturor factorilor interesaţi şi va promova imaginea proiectului în ţară şi în străinătate;

  6. Va contribui la colectarea de fonduri necesare pentru organizarea diferitelor manifestări sub egida „Cluj-Napoca 2021 - Capitală Culturală Europeană”;

  7. Va promova şi va realiza colaborări cu asociaţii şi cluburi sportive pentru sprijinirea manifestării;

  8. După anul 2022, Asociaţia va asigura sprijinirea şi dezvoltarea activităţilor culturale în folosul comunitar.