A A

Concurs Identitate vizuală - Cluj Napoca CCE 2021

Regulament concurs - Pachet identitate vizuală

Cluj-Napoca 2021 Capitală Culturală Europeană

1. Organizator 

Asociaţia "Cluj-Napoca 2021 - Capitală Culturală Europeană"

Adresa: Bd. 21 Decembrie 1989 nr. 58, 400094 Cluj-Napoca, România; T. +40-(0)372 773603

2.  Beneficiar

Asociaţia "Cluj-Napoca 2021- Capitală Culturală Europeană" este beneficiarul proiectului câştigător. Câștigătorii premiului și mențiunii vor cesiona exclusiv beneficiarului drepturile patrimoniale pentru punerea în operă şi pentru utilizarea elementelor proiectului în scopuri de promovare. Drepturile morale şi calitatea de autor rămân câştigătorilor.

3.  Tipul concursului

Într-o singură etapă, deschis.

4.  Mod de organizare

Concurs public.

5.  Scopul concursului

Scopul concursului este obținerea unei interpretări vizuale reprezentative pentru proiectul Cluj-Napoca 2021 - Capitală Culturală Europeană. Pachetul vizual dezvoltat de concurenți trebuie să ofere o interpretare vizuală reprezentativă a conceptului ”East of West” (Anexa 2), cu care orașul Cluj-Napoca va candida la titlul Capitală Culturală Europeană.

 

6.  Participanţi

Pot participa la concurs persoane fizice, individual sau în echipă, sau persoane juridice. Nu este obligatorie o anumită componenţă de calificări profesionale pentru participanţi/echipele participante. Un participant poate să înscrie în concurs mai multe propuneri.

Nu pot participa la concurs organizatorii, membrii juriului sau rudele de până la gradul al doilea ale acestora sau persoanele juridice din al căror acţionariat fac parte aceștia.

 

7.  Juriu

Juriul este format din nouă membri. Juriul realizează evaluarea proiectelor propuse, pe baza criteriilor de evaluare publicate. Juriul este obligat să stabilească o ierarhie şi un câştigător. În cazul în care juriul nu poate stabili cele de mai sus, va motiva în scris în procesul verbal al ședinței de selecție. Decizia juriului este suverană.

Opt membri ai juriului sunt titulari, iar al nouălea membru este publicul interesat de concurs, care va evalua proiectele înscrise pe baza sistemului de evaluare de la punctul 9 din prezentul regulament.

Componenţa juriului:

1. Ioan Sbârciu - preşedintele juriului 

2. Vasile Dâncu 

3. Timotei Nădăşan 

4. István Szakáts 

5. Cătălin Ştefănescu 

6. Camil Tulcan 

7. Bencze László 

8. Willy Cristea 

9. Publicul interesat de concurs 

 

8.  Modul de înscriere a proiectelor în concurs

Concurenţilor li se vor pune la dispoziţie următoarele documente, în format PDF:

1. Prezentul regulament 

Concurenţii vor trimite proiectele pe adresa de mail a secretariatului concursului (proiect@clujnapoca2021.ro) până la data de 14.08.2014, ora 14:00. De asemenea, concurenţii vor depune, până la data şi ora menţionate,

într-un dosar sigilat, planşele listate, la adresa secretariatului concursului (Bd. 21 Decembrie 1989 nr. 58, camera 20, 400094 Cluj-Napoca, România). În cazul în care dosarul, împreună cu planşele, se vor expedia prin poştă/curier, se va lua în considerare data primirii acestora la sediul organizatorului.

În corpul e-mailului şi în plic se vor menţiona numele, adresa de e-mail şi numărul de telefon al concurentului.

Pentru a evita suprasolicitarea serverului, organizatorul recomandă încărcarea documentului înainte de ora limită. Organizatorii nu vor lua în considerare proiecte cu arhive electronice încărcate parţial sau cu documente corupte. Fiecare concurent va primi un e-mail de confirmare a înscrierii.

Concurenţii vor preda o singură arhivă ZIP pe propunere, de maximum 50 Mb. Numele fişierului zip va fi format din 5 cifre diferite, alese de concurent (ex. 42612.zip), iar acest cod se va trece şi pe exteriorul dosarulului cu planşele tipărite.

Fişierul .zip va conţine cele 15 planșe cu propunerea concurentului, format A3, fișiere PDF. Vor fi prezentate, pe câte o planşă A3, următoarele combinaţii armonizate între elementele componente:

Pe lângă aceste 10 planșe se cere dispunere: la dimensiuni mici (nr. 11, 2 x 2 cm), pe orizontală (nr. 12, 10 x 2 cm) și pe verticală (nr. 13, 2 x 10 cm) a pachetului de bază, color sau monocrom.

Pe lângă aceste 13 planșe, se pot trimite, optional, o planșă (nr. 14) cu reprezentări practice ale propunerii și o piesă scrisă (nr. 15) cu justificarea propunerii.

Planşele vor fi evaluate conform Criteriilor de Evaluare de la punctul 9 din prezentul document.

Pe fiecare planşă se va tipări şi codul unic al concurentului, în colţul dreapta sus.

Pentru a preveni încălcarea principiului anonimatului, propunerea nu va putea include alte semne distinctive decât cele prevăzute de acest document.

Datele de identificare ale concurenţilor vor fi accesibile doar membrilor secretariatului de proiect. Aceştia vor semna o declaraţie pe proprie răspundere de păstrare a secretului asupra datelor la care vor avea acces până la ridicarea anonimatului.

Anonimatul concurenților va fi ridicat după încheierea procesului verbal al juriului.

Concurenţii nu au dreptul de a contacta membrii juriului în legătură cu nici o problemă privind concursul şi nu au dreptul de a-şi dezvălui identitatea publicului înainte de anunţarea rezultatelor.

9.  Criterii de evaluare

În evaluarea propunerilor se va aplica următoarea grilă de evaluare:

A. Coerența conceptului propus: 35 puncte, după cum urmează  

  • forța și coerența exprimării (15 puncte) 
  • relevanța pentru conceptul propus (20 puncte) 

B. Atractivitatea designului: 35 puncte  

  • originalitate, caracter inovator (15 puncte) 
  • atractivitate (10 puncte) 
  • creativitate (10 puncte) 

C. Funcționalitate: 30 puncte  

  • vizibilitate (10 puncte) 
  • lizibilitate (10 puncte) 
  • adaptabilitate (10 puncte) 

Total 100 puncte

În cazul publicului interesat - al 9-lea membru al juriului - fiecare persoană poate să evalueze o singură dată lucrările propuse, în urma logării cu adresa de e-mail sau contul personal de facebook. Evaluarea se va face pe baza criteriilor enunțate în prezentul regulament. Publicul interesat poate face evaluările pe site-ul Asociaţiei Cluj-Napoca 2021 Capitală Culturală Europeană: www.clujnapoca2021.ro şi/sau pagina de Facebook a

Asociaţiei: facebook.com/cluj2021.

Suma voturilor publicului interesat reprezintă 1/9 din decizia juriului.

10. Calendar

Data limită de depunere a proiectelor este: 14.08. 2014, ora 14:00

18.08.2014 – 03.09.2014 - expunerea propunerilor pentru vizitare publică

04.09.2014 – 07.09.2014 - evaluarea proiectelor de către juriu 

08.09.2014 – Publicarea rezultatelor finale pe site-ul asociaţiei www.clujnapoca2021.ro

11. Premii 

11.1 Fondul de premiere al concursului este de 45.000 RON net. Se acordă un singur premiu, în valoare de 

35.000 RON şi o menţiune în cuantum de 10.000 RON. 

11.2 Juriul concursului își rezervă dreptul să cumuleze premiul şi menţiunea prevăzute la pct. 11.1, acordându-le unui singur participant dacă va considera că proiectul acestuia reuşeşte să impresioneze prin coerenţă, originalitate şi stil. 

11.3 Plata premiilor va fi efectuată în termen de 10 (zece) zile lucrătoare de la publicarea rezultatelor concursului. 

12. Modalitatea de comunicare cu secretariatul 

Comunicarea cu secretariatul concursului se face în scris pe adresa: proiect@clujnapoca2021.ro. Răspunsurile la întrebările de clarificare adresate secretariatului concursului vor fi publicate pe pagina www.clujnapoca2021.ro, secțiunea Forum.

13. Promovarea concursului

Promovarea concursului se va face prin pagina de Internet www.clujnapoca2021.ro, publicaţii, site-uri şi bloguri specializate.

14. Dispoziţii finale

În cazul în care juriul consideră că nici o propunere nu satisface îndeajuns cerinţele proiectului, organizatorul îşi rezervă dreptul să nu acorde nici un premiu/mențiune și să reia concursul, printr-un nou anunţ. Concursul se poate relua până se obţine identitatea vizuală reprezentativă pentru proiect.

Prin participarea la acest concurs, concurenţii sunt de acord să respecte termenii și condițiile formulate în prezentul document și anexele atașate, acestea făcând parte integrantă din regulament.